• Ngày 15/1/2008, Công ty tôi đã nộp đơn đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu “Falihu” và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu số 268956 vào ngày 27/11/2010. Theo quy định của pháp luật, Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu của chúng tôi đã hết hiệu lực vào ngày 15/01/2018. Tuy nhiên, chúng tôi đã quên mất không làm thủ tục gia hạn. Bây giờ, chúng tôi có thể tiến hành thủ tục gia hạn được hay không?

  Theo quy định tại điểm 20.4.b thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

  Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

  Vì vậy, tại thời điểm hiện tại Công ty có thể tiến hành thủ tục gia hạn. Lệ phí gia hạn sẽ phụ thuộc vào phạm vi đăng ký của Nhãn hiệu và thời gian nộp muộn

 • Công ty tôi hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, nên chúng tôi đang có dự định mua lại Nhãn hiệu thời trang của “Momefa” Công ty Thời đại. Để được sở hữu Nhãn hiệu Momefa, chúng tôi có cần phải làm thủ tục gì tại cơ quan nhà nước hay không?

  Việc trước tiên Công ty nên kiểm tra xem Nhãn hiệu Momefa của Công ty Thời Đại đã được bảo hộ hay đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ hay chưa.

  Trong trường hợp Nhãn hiệu Momefa đã nộp đơn đăng ký và đang trong giai đoạn xử lý hồ sơ, Công ty sẽ tiền hành thủ tục chuyển giao đơn đăng ký Nhãn hiệu

  Trong trường hợp Nhãn hiệu Momefa đã được bảo hộ (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu), Công ty sẽ tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu trí

  Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký
  • Hợp đồng đăng ký chuyển giao/ chuyển nhượng
  • Đơn đăng ký Nhãn hiệu/ Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu/

  Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao/ chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là 02 tháng (không bao gồm thời gian sửa chữa thiếu sót).

 • Công ty tôi hiện đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo từ năm 2015 (cụ thể là mở trung tâm đào tạo ngoại ngữ). Chúng tôi đang có dự định đăng ký bảo hộ cho mẫu logo của Công ty là “Thiên An”. Nhưng qua quá trình tra cứu, chúng tôi nhận được thông tin rằng Công ty Long Vĩ đã nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu “Thiên An” cho lĩnh vực giáo dục với các thiết kế giống y hệt với mẫu logo mà Công ty chúng tôi dự định đăng ký. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng đã tìm hiểu được rằng Công ty Long Vĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chai nhựa. Vậy chúng tôi có thể làm gì để có thể đăng ký đăng ký mẫu logo của Công ty chúng tôi?

  Theo quy định tại Điều 112 Luật Sở hữu trí tuệ “Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp Văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đó. Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh”, Công ty có quyền nộp công văn gửi Cục Sở hữu trí tuệ về việc phản đối cấp Văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký Nhãn hiệu của Công ty Long Vĩ. Theo đó, Công ty phải đưa ra được những chứng cứ và lý lẽ chứng minh việc Công ty đã sử dụng mẫu Nhãn hiệu “Thiên An” và thực tế hoạt động của Công ty Long Vĩ không hề liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Và việc Long Vĩ đăng ký Nhãn hiệu của Công ty với mục đích không trung thực nhằm chiếm đoạt Nhãn hiệu.

  Song song với quá trình phản đối đơn, Công ty nên tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu ngay lập tức tại Cục Sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền lợi của mình.

 • Công ty của tôi mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm nhưng chưa đi vào sản xuất. Tuy nhiên đã xác định được danh mục sản phẩm sẽ sản xuất và đặt tên cho sản phẩm. Chưa sản xuất sản phẩm thì có đăng ký bảo hộ cho tên sản phẩm được không? Chi phí cho bảo hộ tên công ty và tên sản phẩm là bao nhiêu?
  • Sản phẩm chưa sản xuất vẫn có thể thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ cho tên sản phẩm.
  • Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Công ty của bạn đã thành lập nên tên công ty (tên thương mại) được coi là đã được sử dụng hợp pháp và quyền sở hữu công nghiệp đối với tên công ty đã phát sinh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.
  • Chi phí bảo hộ cho tên sản phẩm (Nhãn hiệu) được xác định trên căn cứ số Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ và phạm vi bảo hộ của từng Nhãn hiệu. Vì thông tin bạn cung cấp không được đầy đủ nên chúng tôi chưa thể trả lời chính xác được mức phí.
 • Tôi có dự định mở một spa chăm sóc sắc đẹp tên là “The Best Spa”. Tôi muốn đăng ký bảo hộ cho tên Spa của mình. Vậy tên spa của tôi có khả năng đăng ký không?

  Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu chứa những “dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu”

  Do đó, tên Spa của bạn là “The Best Spa” được coi là không có khả năng phân biệt và sẽ không được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

  Vì vậy để có thể đăng ký bảo hộ, Spa của bạn cần đổi sang một tên khác.

 • Ngày 15/1/2008, Công ty tôi đã nộp đơn đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu “Falihu” và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu số 268956 vào ngày 27/11/2010. Theo quy định của pháp luật, Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu của chúng tôi đã hết hiệu lực vào ngày 15/01/2018. Tuy nhiên, chúng tôi đã quên mất không làm thủ tục gia hạn. Bây giờ, chúng tôi có thể tiến hành thủ tục gia hạn được hay không?

  Theo quy định tại điểm 20.4.b thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

  Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

  Vì vậy, tại thời điểm hiện tại Công ty có thể tiến hành thủ tục gia hạn. Lệ phí gia hạn sẽ phụ thuộc vào phạm vi đăng ký của Nhãn hiệu và thời gian nộp muộn

 • Công ty tôi hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, nên chúng tôi đang có dự định mua lại Nhãn hiệu thời trang của “Momefa” Công ty Thời đại. Để được sở hữu Nhãn hiệu Momefa, chúng tôi có cần phải làm thủ tục gì tại cơ quan nhà nước hay không?

  Việc trước tiên Công ty nên kiểm tra xem Nhãn hiệu Momefa của Công ty Thời Đại đã được bảo hộ hay đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ hay chưa.

  Trong trường hợp Nhãn hiệu Momefa đã nộp đơn đăng ký và đang trong giai đoạn xử lý hồ sơ, Công ty sẽ tiền hành thủ tục chuyển giao đơn đăng ký Nhãn hiệu

  Trong trường hợp Nhãn hiệu Momefa đã được bảo hộ (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu), Công ty sẽ tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu trí

  Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký
  • Hợp đồng đăng ký chuyển giao/ chuyển nhượng
  • Đơn đăng ký Nhãn hiệu/ Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu/

  Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao/ chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là 02 tháng (không bao gồm thời gian sửa chữa thiếu sót).

 • Công ty tôi hiện đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo từ năm 2015 (cụ thể là mở trung tâm đào tạo ngoại ngữ). Chúng tôi đang có dự định đăng ký bảo hộ cho mẫu logo của Công ty là “Thiên An”. Nhưng qua quá trình tra cứu, chúng tôi nhận được thông tin rằng Công ty Long Vĩ đã nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu “Thiên An” cho lĩnh vực giáo dục với các thiết kế giống y hệt với mẫu logo mà Công ty chúng tôi dự định đăng ký. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng đã tìm hiểu được rằng Công ty Long Vĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chai nhựa. Vậy chúng tôi có thể làm gì để có thể đăng ký đăng ký mẫu logo của Công ty chúng tôi?

  Theo quy định tại Điều 112 Luật Sở hữu trí tuệ “Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp Văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đó. Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh”, Công ty có quyền nộp công văn gửi Cục Sở hữu trí tuệ về việc phản đối cấp Văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký Nhãn hiệu của Công ty Long Vĩ. Theo đó, Công ty phải đưa ra được những chứng cứ và lý lẽ chứng minh việc Công ty đã sử dụng mẫu Nhãn hiệu “Thiên An” và thực tế hoạt động của Công ty Long Vĩ không hề liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Và việc Long Vĩ đăng ký Nhãn hiệu của Công ty với mục đích không trung thực nhằm chiếm đoạt Nhãn hiệu.

  Song song với quá trình phản đối đơn, Công ty nên tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu ngay lập tức tại Cục Sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền lợi của mình.

 • Công ty của tôi mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm nhưng chưa đi vào sản xuất. Tuy nhiên đã xác định được danh mục sản phẩm sẽ sản xuất và đặt tên cho sản phẩm. Chưa sản xuất sản phẩm thì có đăng ký bảo hộ cho tên sản phẩm được không? Chi phí cho bảo hộ tên công ty và tên sản phẩm là bao nhiêu?
  • Sản phẩm chưa sản xuất vẫn có thể thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ cho tên sản phẩm.
  • Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Công ty của bạn đã thành lập nên tên công ty (tên thương mại) được coi là đã được sử dụng hợp pháp và quyền sở hữu công nghiệp đối với tên công ty đã phát sinh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.
  • Chi phí bảo hộ cho tên sản phẩm (Nhãn hiệu) được xác định trên căn cứ số Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ và phạm vi bảo hộ của từng Nhãn hiệu. Vì thông tin bạn cung cấp không được đầy đủ nên chúng tôi chưa thể trả lời chính xác được mức phí.
 • Tôi có dự định mở một spa chăm sóc sắc đẹp tên là “The Best Spa”. Tôi muốn đăng ký bảo hộ cho tên Spa của mình. Vậy tên spa của tôi có khả năng đăng ký không?

  Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu chứa những “dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu”

  Do đó, tên Spa của bạn là “The Best Spa” được coi là không có khả năng phân biệt và sẽ không được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

  Vì vậy để có thể đăng ký bảo hộ, Spa của bạn cần đổi sang một tên khác.