Công ty của tôi mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm nhưng chưa đi vào sản xuất. Tuy nhiên đã xác định được danh mục sản phẩm sẽ sản xuất và đặt tên cho sản phẩm. Chưa sản xuất sản phẩm thì có đăng ký bảo hộ cho tên sản phẩm được không? Chi phí cho bảo hộ tên công ty và tên sản phẩm là bao nhiêu?

  • Sản phẩm chưa sản xuất vẫn có thể thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ cho tên sản phẩm.
  • Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Công ty của bạn đã thành lập nên tên công ty (tên thương mại) được coi là đã được sử dụng hợp pháp và quyền sở hữu công nghiệp đối với tên công ty đã phát sinh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.
  • Chi phí bảo hộ cho tên sản phẩm (Nhãn hiệu) được xác định trên căn cứ số Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ và phạm vi bảo hộ của từng Nhãn hiệu. Vì thông tin bạn cung cấp không được đầy đủ nên chúng tôi chưa thể trả lời chính xác được mức phí.
Next Post
  • Xem nhiều
  • Comments
  • Mới nhất

TIN MỚI NHẤT